InBox Denken

De oplossing is soms dichterbij dan je denkt…

“To every problem there is already a solution whether you know it or not”                                  -  Grenville Kleiser 

Het 'InBox Denken' gaat uit van het “Closed World” principe en daagt de deelnemer uit om een oplossing van een probleem te bedenken, die eigenlijk al binnen de bestaande probleemsituatie voor handen is. Bij het InBox-denken blijf je dus juist dicht bij de probleemsituatie zelf en ga je met behulp van verschillende tools (denkrichtingen) na hoe je slimmer en creatiever met de bouwstenen van de probleemsituatie kan omgaan. Bij 'InBox Denken' gaat het er als het ware om binnen de probleemsituatie (InBox) meer Out of the Box te denken.

Waar OutBox-denken (Out of the Box denken) vooral “vrij-denken” stimuleert, is InBox-denken meer “begeleid denken”. En er zijn verschillende creatieve tools om je daarbij te helpen. 

Klein

InBox Denken

Bij 'InBox Denken' is de uitdaging om slimmer en creatiever om te gaan met de elementen die samen de probleemsituatie vormen. Je gaat er eigenlijk vanuit, dat de oplossing voor een probleem in de probleemsituatie zelf aanwezig is en kan worden gevonden door daar anders naar te kijken. De meest ultieme InBox-vraag is: hoe kan het probleem zelf de oplossing vormen?

Maar er zijn ook verschillende andere InBox-tools die gebruikt kunnen worden om anders naar een probleem te kijken. Die stellen bijv. de vraag hoe de verschillende elementen van een probleemsituatie ieder voor zich een oplossing zouden kunnen vormen voor het probleem. Of hoe aanpassingen in die verschillende elementen het probleem kunnen oplossen.

Waar OutBox-denken met gedachtenexperimenten de probleemsituatie verandert en daar naar nieuwe oplossingen zoekt, blijf je met InBox denken veel meer in de probleemsituatie zoals die is en ga je daarin op zoek naar mogelijkheden en kansen die je nog niet eerder gezien hebt. En er zij speciale InBox-tools, die je daarbij kunnen helpen.

Aantal deelnemers: 8 - 150 personen

Duur: 1 - 2 dagdelen

De kosten voor onze trainingen zijn afhankelijk van de grootte van een groep, de duur van de training en het aantal trainers welke naar deze opdracht gaan.

Gemiddeld zijn de kosten voor 1 dagdeel (4 uur), voor een groep tot 20 personen € 1.950,-.

Neem voor een prijsopgaaf voor grotere groepen of voor meerdere dagdelencontact met ons op (bel 026-750 2450 of mail info@inspiration-company.nl).

Klein

Wilt u geheel vrijblijvend advies of een training in 'InBox Denken' iets is voor uw bedrijf of organisatie, neem dan contact met ons op (bel 026-7502450 of mail info@inspiration-company.nl). Wij komen graag een keer bij u langs. 

Hier kunt u een bel-mij-terug formulier invullen. U kunt daarbij ook aangeven wanneer u teruggebeld wil worden.

Bel voor meer informatie 06 42 89 85 48