Team APK

Een betrouwbare meting

Hoe is het eraan toe in je team? Functioneert het als geheel? Zit iedereen op de juiste plek? Welke talenten zijn er aan boord en welke tekortkomingen zijn er? Voelt iedereen verantwoordelijkheid? Is er sprake van ownership? En mag dit allemaal open besproken worden? Mag je een compliment of feedback geven? Kortom, is het team in contact met elkaar? Of kunnen we elkaar nog ergens helpen?

Kijk snel verder bij onze 'Team APK's'! Er zijn verschillende vormen mogelijk, inzetbaar bij de startup van (zelfsturende) teams, maar ook in teams die al langer samenwerken en het gevoel hebben er meer uit te kunnen halen of gewoon als gezonde teambuilding. Voor groepen die onze 'Kleurprofilering' al gedaan hebben is er de 'Kleurverdieping'.

 

Team APK's

1. Startup Teambuilding voor zelfsturende Teams

Het kan veel tijd en energie schelen als je bij het begin van een nieuw project of een nieuw team gebruik maakt van de Startup Teambuilding. In deze 'Team Start-up' gaan we uit van een persoonlijk profiel van de teamleden: waar liggen ieders talenten, waar liggen ieders tekortkomingen en maken we van daaruit een teamprofiel. 

Vanuit het teamprofiel kunnen we kijken wat het team in huis heeft, waar het team behoefte aan heeft, waar de valkuilen van dit team liggen, waar de sterke punten en de zwakke punten. Na de teamanalyse onderzoeken we de diverse verantwoordelijkheden en onderzoeken we hoe dit team op het hoogste niveau kan samenwerken met de beste resultaten. 

We gebruiken hiervoor een stukje CreatieRegie waardoor alle teamleden duidelijk voor ogen krijgen wat het hoogste gewenste resultaat is en wat het scenario moet worden om dit gezamenlijk te bereiken. 

We sluiten de teambuilding af met een competentie-commitment, een werkvorm waarbij de teamleden op een ludieke manier een commitment aangaan met hun rol binnen het team en de teamopdracht of het project. 

In deze training werken wij met interactieve, innovatieve werkvormen, waardoor de deelnemers heel snel zicht krijgen op hun rol, hun waarde, hun talenten, tekortkomingen, verantwoordelijkheden en dat wat zij elkaar te bieden hebben. De startup is een actieve teambuilding die veel energie oplevert, waardoor de deelnemers op een hoog energieniveau aan hun project beginnen.    

Werkvormen

 •    Deelnemers spelen een game waardoor hun talenten zichtbaar worden;
 •    Maken korte video-opnames n.a.v. scenario-interviews;
 •    Onderzoeken wat ieders juiste plek en rol in het team is;
 •    Werken aan hun persoonlijke profiel en het profiel van het team;

Klein

2. Wat jij zegt hoor ik anders (team-opstellingen)

Deze training is voor teams die al een tijdje samenwerken aan een project en op zoek zijn naar een doorbraak. En willen onderzoeken waarom bepaalde zaken niet lopen zoals gewenst.  

Alles is energie. Daarom is deze 3 uur durende teamtraining erop gericht om in korte tijd te onderzoeken wat de energie van het team is. Het team gaat kijken naar zijn eigen cultuur en gewoontes. En of deze allemaal constructief bijdragen aan het beoogde resultaat. We onderzoeken wat de dynamiek van het team is en gaan via systemisch werk (teamopstellingen) onderzoeken waar de energie van het team in vastloopt. 

Wij gebruiken in deze training systemisch werk omdat praten soms niet de oplossing biedt of omdat we daarmee het probleem niet helder en dus niet opgelost krijgen. We kunnen dezelfde woorden kiezen, maar we interpreteren de woorden allemaal op een andere manier. De energie en de aannames bepalen hoe we woorden interpreteren. Dit is iets wat binnen teams vaak tot grote misverstanden en vertraging leidt. Om snel, effectief, efficiënt en op een hoog level binnen een team samen te werken moeten we bereid zijn om elkaar op verschillende levels te begrijpen en te verstaan. 

Deze training is erop gericht om even stil te staan bij het functioneren van een team. We gebruiken verschillende interactieve werkvormen om de teamdynamiek en het teamsysteem helder te krijgen en zicht te krijgen op wat het team nodig heeft om zichzelf te verbeteren. Feedback, focus, verantwoordelijkheid nemen en echt contact met elkaar maken zijn essentieel om een team beter te laten functioneren. 

In deze 3 uur durende teamtraining gaan we dieper in op de dynamiek en de energie van een team. We onderzoeken systemisch hoe er samengewerkt wordt, waar de energie vastloopt en vastzit, welke obstructies er zijn en hoe we deze kunnen oplossen, zodat iedereen weer constructief kan bijdragen aan het beoogde resultaat. 

Werkvormen

We werken in deze training voornamelijk met team- en organisatie-opstellingen. 

'Het kost een paar uur, maar het lost enorm veel problemen op!'

Klein

3. Samen leidinggeven, samen leiding nemen (teambuilding over ownership)

Als je als (zelfsturend) team een project moet dragen, draag je een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid om het beoogde resultaat te realiseren, om het samen te doen en om het goed te doen. Toch zal je merken, dat alle teamleden er anders in staan. 

In deze workshop gaan we met het team een beeld schetsen hoe de verschillende teamleden aankijken tegen verantwoordelijkheid en ownership. Wat voor beeld hebben we van ownership? Welke verantwoordelijkheden zijn eraan gekoppeld? En welke aannames of verwachtingen liggen er bij iedereen? We gaan kijken hoe de teamleden vanuit de verschillende kleur-energieën tegen verantwoordelijkheid aankijken, op wat voor manier we die dragen, waar de blinde vlekken liggen en waar de gaten zitten waar een project in kan vallen. 

Weten wat we van elkaar kunnen verwachten en waar we van elkaar op aan kunnen, is de voorwaarde van een succesvol project. We maken gebruik van verschillende innovatieve werkvormen en onderzoeken zo ieders relatie met begrippen als ownership en verantwoordelijkheid. Doordat iedereen zicht krijgt op de individuele invulling van het begrip ownership (van zichzelf, maar ook van de anderen), krijgt het team als geheel meer helderheid en draagkracht. Deze workshop is geschikt voor alle soorten samenwerkingsverbanden die voor een gezamenlijke opdracht staan. 

In een zelfsturend team moeten mensen elkaar durven aanspreken. Dat is niet altijd zo makkelijk. Kritiek geven of complimentjes lijkt makkelijk, toch blijkt het in de praktijk vaak achterwege te blijven. In deze training wordt de draad van het elkaar feedback geven weer opgepakt. En stellen we ons de vraag: hoe kunnen we elkaar helpen om het totale team te verbeteren? Waar liggen de blinde vlekken? En hoe kunnen we elkaar helpen om die blinde vlekken helder te krijgen?

Werkvormen

Feedback oefeningen, live feedback, storytelling en huiswerkopdrachten in de vorm van e-learning.  

'De investering van 3 uur levert niet alleen veel plezier, inzicht en saamhorigheid op, maar levert vooral enorm veel tijd op'.

Klein

4. Kleurverdieping

Voor deze training moeten de deelnemers al een basis teambuilding 'Kleurprofilering' hebben gedaan, zodat zij kennis hebben gemaakt met de diverse kleuren en de bijbehorende energieën. In de 'Kleurverdieping' wordt dieper ingegaan op het persoonlijke kleurprofiel en krijgen we beter zicht op wat de diverse kleuren en kleurencombinaties als meerwaarde kunnen toevoegen aan een team.  

 • Waar liggen de kansen en valkuilen bij de diverse kleuren?
 • Welke misverstanden en welke conflicten kunnen er ontstaan?
 • Op welke punten is het moeilijk om elkaar te begrijpen?
 • Op wat voor manier kunnen we complementair aan elkaar werken en versnellingen aanbrengen?
 • Hoe kan een kleurrijk team op het hoogst mogelijke level samenwerken?
 • Wat betekent ownership voor de diverse kleuren?
 • Wat betekent leiderschap, samenwerken, doelgerichtheid, verantwoording, resultaat, zelfsturing, stress, succes, vooruitgang en teamspirit voor de diverse kleuren? 

Leren hoe we elkaar aan kunnen vullen in plaats van aanvallen is essentieel in deze tijd. Meer bewustzijn ontwikkelen vanuit welk perspectief mensen in een team staan brengt meer onderling begrip, compassie en contact. Dit verbetert niet alleen de sfeer in een team, maar ook de efficiëntie en effectiviteit.  

Werkvormen

Dit is een energieke training waarbij de deelnemers d.m.v. diverse actieve en dynamische werkvormen worden aangespoord om met elkaar in contact te gaan om live te ervaren wat de energie van de diverse kleuren brengt. 

De kosten voor onze trainingen zijn afhankelijk van de grootte van een groep, de duur van de training en het aantal trainers welke naar deze opdracht gaan.

Gemiddeld zijn de kosten voor 1 dagdeel (4 uur), voor een groep tot 20 personen € 1.950,-.

Neem voor een prijsopgaaf voor grotere groepen of voor meerdere dagdelencontact met ons op (bel 026-750 2450 of mail info@inspiration-company.nl).

Wilt u geheel vrijblijvend advies of 'Team APK's' iets is voor uw bedrijf of organisatie, neem dan contact met ons op (bel 026-750 2450 of mail info@inspiration-company.nl). Wij komen graag een keer bij u langs. 

Hier kunt u het bel-mij-terug formulier invullen. U kunt daarbij ook aangeven wanneer u teruggebeld wil worden.

Bel voor meer informatie 06 42 89 85 48